Endahing Desoku


Minangka sambeting carita, hanenggih punika ta gumelaring padesan kang sinebat Ngadirojo, inkang sinebat ing kecamatan Sooko Ponorogo. Ingkang kinarya rerengganing pawiwahan agenge yayah harga rinengga. Dhasare papan miring winaradin winangun padhukuhan, wijang kang marga-marga manghayat minggahing gunung. Kanan kirining marga kang katingal hamung gumelaring pasabinan dalah pategalan.

Salebeting marga sinebaran sela retna, nilakapraja. Mila yen kinarya lumampah, kasampar kasandung pating glebyar pindha kartika rebut sasana. Dhasar padesan kang panjang punjung  loh jinawi gemah ripah karta tuwin raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur kawibawane,  ripah janma kang sami gegriya salebeting praja, loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi lire sugih toya wening kinclong, gemah alaku dagang kang rina klawan wengi datan ana pedhote, karta kawula ing dusun kang ayem tentrem manahe, raharja tebih saking parangmuka.

Ini adalah gambaran indahnya alam pedesaan yang masih asri dan alami yang berada di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.Advertisements

2 thoughts on “Endahing Desoku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s