NGGÈR ANAKKU ……..


Nggèr anakku……

Sawetara candra linaku

Prasasat ora krasa rina klawan wengi kalakoni

Ngerti-ngerti sedhela tekanè isuk marani sorè

Kabujung nemui lakuning warsa

Enem warsa kalakoni tanpa rasa

Anggonmu ngudi kawruh ing pawiyatan dasar iki

Nggèr anakku …..

Wis tiba titi mangsanè

Awakmu jumangkah ing pawiyatan kang luwih duwur

Amrih bisa miguna tumpraping nusa bangsa lan agama

Aja kasigeg lakumu amung teka kènè

Nggèr anakku ….

Paripurna saka pawiyatan kènè

Jumangkaha ing dalan kang padang kebak karaharjan

Pecakana lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara kamulyan

Bumi kang kapidak kebakana darma

Anggawa ganda arum wangi mring sesami

Nggèr anakku …….

Basa tutur kang rinacik ing nguni

Wulangrèh kang dèn memetri

Pitutur kang bener iku

Sayektiné iku pantes dadi pituduh lakunira

Aja ambek adigang, adigung, adiguna kang dèn reksa

Nora wurung mung kacilakan kang bakalé nemahi

Nggèr anakku …….

Muga Gusti kang Maha Agung paring pangestu
Ing sakdawaning lakumu
Donga lan upaya iku wis pancen kudu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s